Bedrijfsfoto

Mestverwerking

Europese vlag

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Rendabele mestverwerking op boerderijniveau met afzet buiten dierlijke mestmarkt. Europa investeert in haar platteland.

Onze koemest wordt geperst uit drijfmest. Hierbij wordt de drijfmest verdeeld in droge koemest en een dunne fractie. De dunne fractie wordt op de akkers gebruikt voor de teelt van snijmaïs en voedselgewassen. De droge koemest gaat in de beddingmaster, waarin het door beluchting wordt gecomposteerd.

Klik hier voor meer informatie over het product zelf, zoals het wordt aangeboden aan particulieren

Info graph compostering


De nieuwe techniek heeft ook in de media en vakliteratuur aandacht gekregen. Hieronder een overzicht:

Brabants Dagblad 5-4-2013.

Brabants Dagblad 29-3-2014.

Nieuwe oogst 16-3-2013.