Bedrijfsfoto

Melkveebedrijf

Het bedrijf heeft momenteel 245 melkkoeien, 225 stuks jongvee en 40 ha land. Het melkquotum bedraagt 2 miljoen kg melk. Het voer wordt verbouwd op 20 ha. maïsland en 20 ha. grasland. De gemiddelde melkproductie bedraagt  9.967 kg (4,42% vet en 3,53% eiwit). De gemiddelde leeftijd 3.07 jaar.

Plattegrond

Hieronder vind u een plattegrond van het bedrijf:

plattegrond

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Woonhuis (1973)
Woonhuis (2013)
Ligboxenstal (1983), 160 ligboxen
Behandelstraat (2013)     
Melkkamer (1983, renovatie 2010), buiten melktank van 35.000 liter
Melkstal (1988), ronde opentandemstal 12 stands
Jongveestal (1968, renovatie 1988) 40 ligboxen
Stroloods (2002), opslag voor hooi, stro en luzerne
Mestopslag (2002), opslag voor stromest
Wachtruimte (2011), koeien wachten hier voor het melken
Kalverstal (2003), 40 kalveren, drinkautomaat
Machineloods (1951, renovatie 1986), stalling en reparatie werktuigen
Ligboxenstal (2011), proefstal 360 ligboxen
Mestsilo (2002), inhoud 1350 m³
Mestverwerking (2012), beddingmaster, opslag droge mest voor boxvulling
Sleufsilo’s (1983, renovatie 2009), 4 sleufsilo’s voor opslag van gras en maïs