Bedrijfsfoto
EU en PNB vlag

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Rendabele mestverwerking op boerderijniveau met afzet buiten dierlijke mestmarkt. Europa investeert in haar platteland.


Mestverwerking

Onze koemest wordt geperst uit drijfmest. Hierbij wordt de drijfmest verdeeld in droge koemest en een dunne fractie. De dunne fractie wordt op de akkers gebruikt voor de teelt van snijmaïs en voedselgewassen. De droge koemest gaat in de beddingmaster, waarin het door beluchting wordt gecomposteerd. De koecompost wordt als tuinbemester aangeboden aan particulieren (klik hier voor meer informatie over koecompost)

Info graph compostering

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw systeem waarbij de energie uit de mest gebruikt wordt voor de verwerking ervan. Dit project, genaamd ToMaSol (=Total Manure Solution), wordt met steun van de provincie Noord Brabant en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling gerealiseerd. Het project omvat de volgende onderdelen:

Processchema mestverwerking


Overzicht van artikelen in de media en vakliteratuur:

Brabants Dagblad 5-4-2013.

Brabants Dagblad 29-3-2014.

Nieuwe oogst 16-3-2013.