Menu

Bemestings waarde

De koecompost is een officieel gecertificeerd bemestings product. De kwaliteit van onze koecompost wordt continue gecontroleerd. Ook de bemestingswaarde wordt regelmatig gecontroleerd door het BLGG AgroXpertus. Hieronder vind u de bemestingswaarde van de koecompost:

Droge stof

Organische stof

Stikstof

Fosfaat

Kali

Magnesium

Natrium

700

600

15.8

13.5

10.5

6.5

1.1

g DS/kg

g Os/kg

g N/kg

g P2O5/kg

g K2O/kg

g Mg/kg

g Na/kg

Het product is officieel gecertificeerd. Bovenstaande waarden zijn vastgesteld door BLGG AgroXpertus. BLGG AgroXpertus is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de analysemethoden.